Oferta (in Polish)

Oferta usług w zakresie statystyki i metodologii badań dla studentów, doktorantów, naukowców

Chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę usług pomocy w zakresie analizy statystycznej i metodologii badań. Nasza oferta obejmuje m. in.:

  • podstawową i zaawansowaną analizę statystyczną danych w oparciu o tradycyjne i nowoczesne metody statystyczne oraz interpretację uzyskanych wyników
  • pre-rejestracjadoradztwo i pomoc we wstępnej rejestracji projektów badań – rejestracja planu badania i zakresu analizy statystycznej, zdefiniowanie hipotez badawczych przed uzyskaniem danych.
  • moc testu – doradztwo i pomoc na etapie planowania badań naukowych

– wybór optymalnej metody badawczej oraz formułowanie hipotez badawczych

-analiza mocy testu/wielkości próby

-doradztwo w zakresie optymalnych technik gromadzenia danych

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do kontaktu i współpracy.

dr hab. n. med. Jeremy Clark, prof. PUM; Mgr Konrad Podsiadło,

Mgr Kamila Rydzewska,

Członkowie stowarzyszeni:

dr hab. n. med. Mariusz Kaczmarczyk; Dr. Thierry van de Wetering

Email: cmbmedstat@gmail.com

https://cmbstats.com

Będzie realizowana w ramach współpracy z powołaną przez Pomorski Uniwersytet Medyczny spółką celową Centrum Transferu Technologii (CIT PUM sp. z o.o.,  https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt/spolka-celowa). Jednym z zadań spółki celowej PUM jest wspieranie pracowników PUM w prowadzeniu badań naukowych. Każde zródło finansowana jest zaakceptowane.

%d bloggers like this: