Editing – korekta lub tłumaczenie

Wyślij wiadomość e-mail do Jeremy’ego Clarka na adres:              jeremyclarkbio@gmail.com     

https://cmbstats.com   Jeremy Clark, Prof. PUM.

Ceny tutaj.

Posiadam ponad 12-letnie doświadczenie w redagowaniu – poprawianiu pod kątem angielskojęzycznym i merytorycznym – lub tłumaczeniu z języka polskiego na angielski – różnego rodzaju artykułów naukowych z dziedziny medycyny i biologii do publikacji.

Dlaczego zawodowo? Jestem naukowcem z ponad 40-letnim doświadczeniem w naukach biologicznych, medycznych, statystyce.

Dlaczego konkurencyjny? Mieszkam w Polsce z niższymi kosztami.

Cena obejmuje profesjonalną korektę lub tłumaczenie do standardów naukowych, z amerykańskim lub brytyjskim językiem angielskim. Streszczenia zostaną skrócone do żądanej długości i zostaną podane porady lub poprawki do tabel i rycin. Artykuł może być przygotowany do konkretnego czasopisma, jeśli jest to wymagane. Cena obejmuje przyszłe aktualizacje tłumaczeń po uwagach recenzentów, maksymalnie dla zgłoszeń do dwóch różnych czasopism – celem jest opublikowanie Twojego artykułu!

Niebagatelne znaczenie ma fakt, że praca zostanie również sprawdzona pod kątem merytorycznym – czerpiąc z 40-letniego doświadczenia naukowego. Często istnieje wiele drobnych cech manuskryptu, które, jeśli nie zostaną poprawione, niepotrzebnie irytują recenzenta i które mogą być łatwo dostrzeżone przez doświadczonego naukowca.

Opublikowałem wiele prac z zakresu fizjologii roślin, genetyki, statystyki i nauk medycznych: patrz https://orcid.org/0000-0003-3179-5638, a także arxiv.org/ abs/2110.11676, biorxiv.org: 10.1101/ 2020.05.23.111971v5 i arxiv.org/abs/2201.10960. Niektóre ostatnie artykuły, dla których albo przetłumaczyłem lub poprawiłem cały artykuł, są następujące:

1.         Siennicka A et al.  Assessment of Platelet Reactivity and Inflammatory Markers in Coronary Artery Bypass Graft Patients Treated with Acetylsalicylic Acid with Flavonoid Supplementation. Molecules (Basel, Switzerland). 2021;26:7486.      Contact : Aldona Siennicka

2.         Szemitko M et al. Complications Following Irinotecan-Loaded Microsphere Chemoembolization of Colorectal Metastatic Liver Lesions Associated with Hepatic-Artery Branch Temporary Stasis. Current Oncology (Toronto, Ont). 2021;28:2296-2307.     Contact: Aleksander Fałkowski

3.         Sagan KP et al. Cushing’s Syndrome in a Patient With Rathke’s Cleft Cyst and ACTH Cell Hyperplasia Detected by 11C-Methionine PET Imaging-A Case Presentation. Frontiers in Endocrinology. 2020;11:460.     Contact : Leszek Sagan

4.         Szemitko M et al. Side Effect/Complication Risk Related to Injection Branch Level of Chemoembolization in Treatment of Metastatic Liver Lesions from Colorectal Cancer. Journal of Clinical Medicine. 2020;10:E121.     Contact: Aleksander Fałkowski

5.         Falkowski A et al. Assessment of Mortality and Factors Affecting Outcome of Use of Paclitaxel-Coated Stents and Bare Metal Stents in Femoropopliteal PAD. Journal of Clinical Medicine. 2020;9:E2221.     Contact: Aleksander Fałkowski

6. Dmytrzak A et al. Intractable \& Rare Diseases Research. 2020;9:40-42.

%d bloggers like this: