Editing – ceny i rabaty

Email:               jeremyclarkbio@gmail.com     

https://cmbstats.com   Jeremy Clark, Prof. PUM.

Ceny za redakcję naukową lub tłumaczenie artykułu naukowego są około 1500 zł (=~300 dolarów) za manuskript. Poniżej przedstawiamy system zniżek – dla kolejnego kontraktu lub tego (poniżej):

SYSTEM RABATOWY – KOLEJNA UMOWA

a. Pan/pani może otrzymać zniżkę na kolejny kontrakt, jeśli przekonasz nowego klienta do oddania manuskriptu do redakcji lub tłumaczenia PRZED PRZEKAZANIEM KOLEJNEGO ARTYKUŁU

b. W przypadku tego rabatu nowym klientem jest osoba, która nigdy wcześniej nie przesłała nam rękopisu i albo jest z tego samego działu (otrzymujesz rabatu AA) albo jest z innego DZIAŁU (otrzymujesz RABATU BB) lub INSTYTUTU (otrzymujesz RABATU CC) od kogoś, kto wcześniej przesłał nam rękopis. Lista wydziałów i instytutów, które nie liczą się jako nowe (dla BB i CC) jest podana na końcu listu standardowego wysłanego do panu/pani. Rabaty na stronie mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. Jeśli rabaty różnią się w zależności od strony internetowej i ostatniego listu standardowego, który został do panu/pani wysłany – wówczas podawany jest wyższy rabat obowiązujący w momencie składania wniosku o rabat. Zawsze możesz podwyższyć rabat, znajdując innego nowego klienta.

RABAT AA : 40%

RABAT BB : 40%

RABAT CC : 50%

c. Należy pamiętać, że możesz ubiegać się o przyszły rabat w dowolnym momencie w trakcie lub po zakończeniu tej umowy, ponownie wysyłając do nas list standardowy z nazwiskiem nowego klienta, który prześle artykuł. Zauważ, że nowy klient faktycznie musi przesłać mi artykuł, aby pan/pani uzyskał zniżkę. NOWY KLIENT OTRZYMUJE RABATU DD z tego samego działu lub RABATU EE z innego działu lub Instytutu.

RABAT DD / DISCOUNT DD : 10%

RABAT EE / DISCOUNT EE : 20%

d. Ta zniżka zostanie przyznana tylko pana / pani na następny jeden kontrakt. Jedna umowa może mieć tylko jeden rabat. Każdy rabat dotyczy tylko jednego manuskryptu. Zniżki nie można zastosować do prac już opłaconych. Mogą działać inne systemy rabatowe

SYSTEM RABATOWY – NINIEJSZA UMOWA. W rzadkich przypadkach system rabatowy w dziale „SYSTEM RABATOWY – KOLEJNA UMOWA” może mieć zastosowanie do NINIEJSZEJ UMOWY w drodze negocjacji. Prawdopodobnie oznacza to, że nie otrzymasz zwrotu korekty/tłumaczenia, dopóki nie otrzymamy podpisanej umowy od nowego klienta.

%d bloggers like this: